Arhiepiskopija (grč. arhi- + episkopija), 1. stupanj u organizaciji pravoslavne crkve viši od episkopije; arhiepiskopstvo; 2. područje kojim upravlja arhiepiskop, oblast koja stoji pod duhovnom upravom arhiepiskopa; arhidijeceza; 3. sjedište arhiepiskopa, zgrada u kojoj je smještena uprava crkvene oblasti kojom upravlja arhiepiskop.

Arhiepiskopije... Uredi


Izvori: