Arg (argivski kralj)

Arg (starogrčki: Ἄργος) bio je, u grčkoj mitologiji, kralj grada Arga i njegov eponimni heroj, sin Zevsa i Niobe,[1] prve smrtnice s kojom je Zevs vodio ljubav, pa se stoga u nekim verzijama mita navodi i kao brat Pelazgov.[2] To se, izgleda, slaže s podacima koji se navode u Katalogu žena, koji se u antici pripisivao Hesiodu.[3] Arg je kao vladar na Peloponezu nasledio svog dedu po majci, Apisa, sina Foronejevog, i svoje je kraljevstvo nazvao prema vlastitom imenu.[4] Na jednoj sholiji kaže se da je Arg bio Apisov sin i naslednik.[5] Hijeronim i Evsevije, pozivajući se na danas izgubljeno delo Kastora Rođanina, slažu se da je Arg, sin Zevsa i Niobe, bio naslednik Apisov te kažu da je vladao Argom sedamdeset godina.

Arg se oženio Euadnom, kćerkom Strimonovom i Neerinom, ili, prema drugima, Pejtom, kćerkom Okeanovom. Supruga mu je rodila šest sinova: Krijasa, Ekbasa, Jasa, Pirena, Epidaura i Tirinta.[6][7][8][9][10] Prema Pausaniji, Argov je sin bio i Forbant,[4] koji se u drugim izvorima spominje kao Krijasov sin.

Argov je grob pokazivan u gradu Argu još u doba Pausanije,[11] koji spominje i jedan gaj u Lakoniji posvećen Argu, u kome je nekih pet hiljada Argivaca potražilo zaštitu kad su pretrpeli poraz od spartanskog kralja Kleomena, ali su svi izgoreli kad je kralj naredio helotima da zapale sveti gaj.[12]

Reference uredi

 1. Schmitz, Leonhard (1867), „Argus (1)”, Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, 1, Boston, pp. 8 
 2. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, II, 1, 1.
 3. Cf. West (1985, str. 76).
 4. 4,0 4,1 Pausanija, Opis Helade, II, 16, 1.
 5. Sholija uz Homerovu Ilijadu, I, 115.
 6. Pseudo-Apolodor, Biblioteka, II, 1, 2.
 7. Higin, Fabulae 145.
 8. Pausanija, Opis Helade, II, 25, 8 (za Tirinta, koji se navodi kao eponimni heroj grada Tirinta).
 9. Sholije uz Euripidove Feničanke, 1151, 1147.
 10. Sholije uz Euripidovog Oresta, 1252, 1248, 930.
 11. Pausanija, Opis Helade, II, 25, 5.
 12. Pausanija, Opis Helade, III, 4, 1.

Literatura uredi

Kraljevske titule
Prethodi:
Apis
Kralj Arga
Slijedi:
Krijas