Arg (argivski kralj)

Arg (starogrčki: Ἄργος) bio je, u grčkoj mitologiji, kralj grada Arga i njegov eponimni heroj, sin Zevsa i Niobe,[1] prve smrtnice s kojom je Zevs vodio ljubav, pa se stoga u nekim verzijama mita navodi i kao brat Pelazgov.[2] To se, izgleda, slaže s podacima koji se navode u Katalogu žena, koji se u antici pripisivao Hesiodu.[3] Arg je kao vladar na Peloponezu nasledio svog dedu po majci, Apisa, sina Foronejevog, i svoje je kraljevstvo nazvao prema vlastitom imenu.[4] Na jednoj sholiji kaže se da je Arg bio Apisov sin i naslednik.[5] Hijeronim i Evsevije, pozivajući se na danas izgubljeno delo Kastora Rođanina, slažu se da je Arg, sin Zevsa i Niobe, bio naslednik Apisov te kažu da je vladao Argom sedamdeset godina.

Arg se oženio Euadnom, kćerkom Strimonovom i Neerinom, ili, prema drugima, Pejtom, kćerkom Okeanovom. Supruga mu je rodila šest sinova: Krijasa, Ekbasa, Jasa, Pirena, Epidaura i Tirinta.[6][7][8][9][10] Prema Pausaniji, Argov je sin bio i Forbant,[4] koji se u drugim izvorima spominje kao Krijasov sin.

Argov je grob pokazivan u gradu Argu još u doba Pausanije,[11] koji spominje i jedan gaj u Lakoniji posvećen Argu, u kome je nekih pet hiljada Argivaca potražilo zaštitu kad su pretrpeli poraz od spartanskog kralja Kleomena, ali su svi izgoreli kad je kralj naredio helotima da zapale sveti gaj.[12]

ReferenceUredi

LiteraturaUredi

Kraljevske titule
Prethodi:
Apis
Kralj Arga
Slijedi:
Krijas