Ardalski okrug

iranski okrug u Čahar-Mahalu i Bahtijariju

Ardalski okrug (perzijski: شهرستان اردل) je jedan od devet okruga u pokrajini Čahar-Mahal i Bahtijari u centralnom Iranu. Glavni grad okruga je Ardal.