Aramu ili Arame bio je prvi poznati kralj Urartua.

Urartu pod Aramuom

Živio je u doba Shalmenesera III (859. pne. -824. pne.) te ujedinio pleme Nairi protiv prijetnje koju je činilo Asirsko Carstvo. Njegovu prijestolnicu Arzashkun je osvojio Shalmaneser.

Za Aramua se vjeruje da je prototip Arama, jednog od legendarnih predaka armenskog naroda. Historijski Aramu nije imao aramejskih i veza s biblijskim Aramom, a fonetska sličnost je čista koincidencija. [1]

Khorenatsijeva Historija (1.5) Arama stavlja šest generacija iza Haika, u kronologiji Mikayela Chamchiana datiranoj u 19. vijek pne..

ReferenceUredi

  1. The Kingdom of Armenia By Mack Chahin - Page 62
Prethodi:
Novostvoreno kraljevstvo
Kralj Urartua
858–844. pne.
Slijedi:
Lutipri