Apije Anije Trebonije Gal (konzul 108)

Apije Anije Trebonije Gal (Appius Annius Trebonius Gallus, druga polovica 1. i prva polovica 2. vijeka) bio je rimski vojskovođa i političar iz doba Flavijevske dinastije i Pet dobrih careva. Dio historičara vjeruje da je bio sin Apija Trebonija Gala, jednog od suffect konzula za godinu 67. Sam Gal je u Godini četiri cara bio pristaša Otona, te je početkom 69. pomogao u ubistvu cara Galbe. Poslije je organizirao otpor Vitelijevima snagama u Sjevernoj Italiji; Oton pak nije prihvatio njegov savjet da izbjegne odlučujuću bitku s Vitelijevcima, što je dovelo do poraza kod Bedrijakuma, a na kraju i do Otonovog samoubistva. Nakon toga se Gal nakratko povukao iz javnog života, ali ga je godine 69. novi car Vespazijan angažirao da zajedno sa Kvintom Petilijem Cerijalisom uguši Batavsku pobunu. Uspješno obavljeni zadatak mu je pribavio naklonost Flavijevske dinastije, ali i budućih vlastodržaca. Godine 108., tada već u dubokoj starosti, je služio kao rimski konzul za vrijeme cara Trajana.

Njegov istoimeni sin je služio kao konzul godine 139.

IzvoriUredi

  • http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/1331.html
  • M. Dunson, A dictionary of the Roman Empire, Oxford University Press, 1995
  • A. R. Birley, The Roman Government of Britain, Oxford University Press, 2005
  • S. B. Pomeroy, The murder of Regilla: a case of domestic violence in antiquity, Harvard University Press, 2007