Apostol Simon Kananit

Šimun Kanaanac , Šimun Revnitelj, Šimun Zelot ili Simon Kananit jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Sveti Šimun Kanaanac
Anthonis van Dyck: Apostol Šimun
Anthonis van Dyck: Apostol Šimun
Apostol
Rođen {{{datum rođenja}}}
Kana ili Kanaan
Slavi se u Katoličkoj Crkvi, Pravoslavnoj Crkvi, Anglikanskoj Crkvi, Luteranskoj Crkvi, nekim Protestantskim Crkvama
Simboli čamac, križ i pila, riba, koplje, veslo
Zaštitnik glasnika, pilara, kožara

Njega se naziva Šimun Kanaanac, da bi ga se razlikovalo od Šimuna Petra, također apostola. Šimun znači "slušatelj", a ime Kanaanac znači, da je rođen u gradu Kani ili u pokrajini Kanaan. U Novom zavjetu spominje se u popisu apostola: "ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade" (Mt 10, 2-4). U Evanđelju po Luki i Djelima apostolskim naziva se Šimun zvan Revnitelj (Lk 6,15) i Šimun Revnitelj (Dj 1,13), zbog revnosti židovskom zakonu.

Prema legendi, naviještao je Evanđelje u Egiptu i Mezopotamiji, a prema nekim legendama i drugdje. Umro je mučeničkom smrću, usmrtili su ga pilom. Njegov spomendan slavi se 28. listopada, zajedno s apostolom sv. Judom Tadejom. Često su zajedno prikazani na slikama. Njegove relikvije se nalaze u sv. Petra u Rimu i u Toulouseu.