Sveti Filip jedan je od Isusovih dvanaest apostola.

Sveti Filip
Kip apostola Filipa na katedrali u Sankt Peterburgu
Kip apostola Filipa na katedrali u Sankt Peterburgu
Preminuo {{{datum smrti}}}
Hierapolis
Slavi se u Katoličkoj Crkvi, Pravoslavnoj Crkvi, Anglikanskoj Crkvi, Luteranskoj Crkvi, nekim Protestantskim Crkvama
Zaštitnik gradova, krajeva i država Urugvaja, Luksemburga
Zaštitnik zanimanja slastičara, proizvođača šešira

U Novom zavjetu, Filip se spominje više puta, najviše u Evanđelju po Ivanu. Isus je našao Filipa u Galileji i rekao mu: "Pođi za mnom (Iv 1,43) [1]", što je i učinio. Filip je bio iz grada Betsaide, odakle su bili i apostoli Petar i Andrija. Bio je prijatelj Ivana apostola i evanđeliste s kojim je skupa pripadao učeničkom krugu Ivana Krstitelja.[2] Filip je Nathanielu poručio, da je Isus obećani Mesija: "Našli smo onoga o kome je pisao Mojsije u Zakonu i Proroci: Isusa, sina Josipova, iz Nazareta" (Iv 1,45). Kasnije se spominje, kako su neki Grci tražili Isusa i Filip ih je odveo. Za vrijeme Posljednje večere, zamolio je Isusa: ""Gospodine, pokaži nam Oca i dosta nam je! (Iv 14,8)", nakon čega je Isus objasnio jedinstvo Boga Oca i Boga Sina. Spominje se kao peti u popisu apostola: "ovo su imena dvanaestorice: Šimun, zvani Petar, i njegov brat Andrija; Jakov Zebedejev (stariji) i brat mu Ivan; Filip i Bartolomej; Toma i Matej, carinik; Jakov (mlađi) Alfejev i Juda Tadej; Šimun Kanaanac (Kananej) i Juda Iskariotski (Iškanotski), koji ga izdade" (Mt 10,2-4).

Filip apostol je rekao: “Josif drvodelja je zasadio vrt, jer mu je bilo potrebno drvo za njegov zanat. Od drveća koje je zasadio on je napravio krst. I njegovo seme je visilo na onome što je zasadio. Njegovo seme je bio Isus, ali biljka koja je iznikla beše krst.”[3]

O Filipu se može naći u nekim kršćanskim spisima. Prema tradiciji naučavao je Evanđelje sa svojom sestrom Miriamne i s apostol Bartolomejem u Grčkoj, Frigiji i Siriji. Bio je oženjen i imao je tri kćeri. Posljednje godine života proveo je u Hierapolisu. Prokonzulova žena je prešla na kršćanstvo i ozdravila nakon susreta s Filipom. Zbog toga su mučeni apostoli Filip i Bartolomej te Filipova sestra Miriamne. Apostoli su razapeti na križ s nogama prema gore. Filip je propovijedao s križa i narod je oslobodio Bartolomeja, a Filipa je inzistirao da njega ostave i tako je umro na križu. Filipove kćeri su nastavile naučavati.

Izvori uredi

Vidi još uredi