Antikomunizam

Antikomunizam je zajednički naziv za ideologije, grupe, organizacije ili pojedince koje karakterizira suprotstavljanje komunizmu, bilo kao ideologiji ili socijalističkoj političkoj praksi.

Prekrižen srp i čekić, jedan od antikomunističkih simbola

Za antikomunizam je karakteristično da njegovi predstavnici obično dolaze sa desne strane političkog spektra. Historijski, ekstremni antikomunizam bio je profašistički orijentisan.[1]

Ipak, antikomunizam može uključivati širok raspon političkih ideologija, od radikalnih fašista, preko relativno umjerenih zagovornika konzervativnih i liberalnih ideja, pa sve do sljedbenika socijaldemokracije. S obzirom da komunizam ima neprijateljski stav prema religiji, većina vjerskih fundamentalista su antikomunisti; zbog komunističkog inzistiranja na republikanstvu antikomunizam također predstavlja karakteristiku monarhista; ovisno o okolnostima, antikomunisti mogu biti i nacionalisti. Neki autori pokušavaju pod antikomunizam svrstavati i idejne kritike i sukobe unutar lijeve strane političkog spektra, na primjer stavovi socijaldemokrata ili anarhista te kasnije između bloka državnog socijalizma sa samoupravnim socijalizmom.

IzrazUredi

Iako sam izraz komunizam ima relativno dugu historiju, antikomunizam se prvestveno odnosi na protivljenje marksizmu-lenjinizmu, odnosno na oblike socijalizma koji od njega vode porijeklo. Počeo se koristiti od 1918. kada je tadašnja Ruska socijaldemokratska radnička partija (boljševika) promijenila ime u Ruska komunistička partija.

PovijestUredi

"Bauk komunizma širi se Evropom", početna je rečenica Komunističlkog manifesta kojom se već 1848. ukazuje na reakciju vladajućih klasa na ideju o izgradnji besklasnog društva. Antikomunizam je nakon stvaranja prve socijalističke države - SSSR-a - predstavljao jedan od temelja kako vanjske, tako i unutrašnje politike mnogih kapitalističkih država, a što se često odražavalo kako kroz oružane sukobe, odnosno unutrašnju represiju koja je kao cilj ili opravdanje imala suzbijanje komunizma.

 
Nacistički propagandni prikaz sveta nereda i razvrata ako bi pobedio komunizam.

Neposredno nakon pobede komunista u Rusiji, u Evropi se 1920-ih godina pojavio fašistički pokret kao militantna reakcija na uspon komunizma. 1930-ih godina nakon dolaska Hitlera na vlast u Nemačkoj, formiran je Antikominterna pakt, koji su poglavito činile sile Osovine, uperen protiv SSSR-a, koji je nakon 2. sv. rata zamijenjen antikomunističkim vojnim savezom, NATO paktom, kada antikomunizam svoj vrhunac doseže u hladnom ratu, kada je predstavljao neslužbenu ideologiju zapadnog kapitalističkog svijeta, odnosno u shvaćanju da se socijalizam mora zaustaviti i poraziti čak i po cijenu nuklearne apokalipse.

Propašću najjače socijalističke države i transformacijom vodećih komunističkih partija u Evropi u "reformirane", odnosno u socijaldemokatske ili druge oportunističke stranke tzv. centra, antikomunizam se transformirao u vojni i ekonomski ekspanzionizam u Istočnu Evropu te na širenje snažne antikomunističke propagande, koja je poprimila simptome histerije i profašističku političku praksu, a SAD kao i pojedine države Azije ili Latinske Amerike koje se graniče sa preostalim socijalističkim državama kao i s kapitalističkom Rusijom nastavljaju sa politikom hladnog rata.

Antikomunizam u JugoslavijiUredi

  „Antikomunizam živi od neoprostivih neuspeha ne samo sovjetskog realsocijalizma, nego i od našeg socijalizma sa ljudskim licem koji, iako nesavršen, nikada nije bio nalik sovjetskom uzoru. Nije bio demokratski, bio je autoritaran, ali nije bio ni tamnica naroda, pa čak ni tamnica građana. Nije čudo što se i danas nemali broj ljudi seća tog vremena bez mržnje.[2]

U Kraljevini Jugoslaviji 1930-ih godina se zabranjuje rad Komunističke partije Jugoslavije, a antikomunizam kod demokrata i liberala stvorio i ambivalentan odnos prema učešću komunista u antifašističkom frontu, što će se kasnije reflektovati na otpor i prema komunističkom vođstvu antifašističke borbe u Jugoslaviji.[1] Iako orijentisana protiv fašizma, građansko-liberalna pozicija je sa dosta uzdržanosti posmatrala približavanje komunizma demokratiji.[1] I u slučaju jugoslovenske javnosti 1930-ih se potvrđivalo tada opšte mesto evropskih podela. Ekstremni antikomunizam bio je fašistički orijentisan.[1]

Snažan antikomunizam i nacionalizam bili su osnova rušenja socijalizma i SFRJ u procesu restauracije kapitalizma s širenjem antikomunističke propagande i histerije po dolasku nacionalista na vlast u republikama bivše jugoslavenske federacije. Kako su se novouspostavljeni nacionalistički režimi pokazali ekonomski krajnje neefikasni (pljačka i uništenje svih privrdnih subjekata) tako je i rasla potreba za kontinuiranim i organiziranim širenjem antikomunizma iz gebelsovskog i američkog hladnoratovskog arsenala uz najotvorenije profašističke elemente. Taj je antikomunizam poprimio jaku antidemokratsku tendenciju i temelji se na umanjivanju i ukidanju postignutih ljudskih prava i civilizacijskih tekovina samoupravnog socijalizma.

IzvoriUredi

Vidi takođerUredi

Vanjske vezeUredi