Antiklinala (grč. anti = suprotno; klinein = nagnuti se) u geomorfologiji je dio reljefnog oblika bore, odnosno u geologiji predstavlja pozitivnu strukturu u Zemljinoj kori, tj. podzemlju.

Antiklinala

Podrazumijeva da je niz povezanih slojeva (taložno, stratigrafski, tektonski) poprimio jednaki pozitivni oblik, odnosno konveksan oblik usmjeren prema površini terena. Uz pojam sinklinale to je najpoznatiji geološki strukturni oblik u podzemlju. Vrlo je važan za nakupljanje lakših fluida u podzemlju, npr. nafte i plina u stijenama primarno zasićenim vodom.

Nastanak antiklinale jednostavno je objašnjiv stresom usmjerenim prema središtu strukture (slika), kada se središnji dio strukture izdiže, dok se krila iste spuštaju.