Antikensammlung Berlin

(Preusmjereno sa stranice Antikensammlung)

Antikensammlung Berlin (Berlinska zbirka antikviteta) je jedna od najvažnijih zbirka klasične umjetnosti u svijetu. Danas se drži u Altes muzeju i Pergamon muzeju u Berlinu. Sadrži tisuće vriejdnih artefakata iz drevnog Rima, Grčke, Etrurije i Cipra. Glavna atrakcija je Pergamonski oltar te grčki i rimski elementi iz Prienea, Magnezije, Baalbeka i Faleriika. Uz to zbirka sadrži brojne skulpture, vaze, keramičke posude, sarkofage, dragulje i metalne predmete.

Vanjske veze uredi