Popis najvažnijih epova u antičkoj (starogrčkoj i rimskoj književnosti):