Antička Kartagina

Za ostale upotrebe, v. Kartagina (razvrstavanje).

Antička Kartagina ili Kartaga je bila antička civilizacija koja je nastala od feničanskog polisa Kartagine, blizu današnjeg grada Tunisa. Prvobitno je bila kolonija Tira, ali je stekla nezavisnost oko 650. pne. i uspostavila dominaciju nad drugim feničanskim kolonijama u današnjoj Španiji, Italiji i severnoj Africi koja je trajala do 146. pne. Na vrhuncu svoje moći, Kartagina je dominirala najvećim delom zapadnog Sredozemlja.

Kartagina i njeni posedi

Kartagina je od 3. veka pne. bila u konstantnom sukobu sa Rimskom republikom, što je dovelo do niza ratova koji se nazivaju Punski ratovi. Posle trećeg i poslednjeg punskog rata, Kartaginu su zauzele i razorile rimske legije.