Ovo je glavno značenje pojma Ante Kuzmanić. Za druga značenja, v. Ante Kuzmanić (arhitekt).

Ante Kuzmanić (Split, 12. lipnja 1807. - Zadar, 10. prosinca 1879.), hrvatski novinar i liječnik.

Kip Ante Kuzmanića u Zadru

Studirao je medicinu u Beču, a nakon studija radio je kao liječnik u Imotskom. Od 1832. godine radi kao predavač u školi za primalje u Zadru.

Bio je velikim zanesenikom ilirstva, te je bio na čelu Zadarske filološke škole. Kuzmanić je želio da se u budućem hrvatskom standardiziranom jeziku sačuva ikavski izgovor u štokavskom jeziku (mliko) i pismo koje ima tradiciju u Dalmaciji i Slavoniji.

Od njegove novinarske karijere, valja istaknuti razdoblja kada je bio urednikom ovih novina: