Animacija

Animacija je slika u pokretu. Danas je možemo vidjeti svugdje npr.u kinu, na televiziji, na mobilnom telefonu, na računaru, vani na panoima itd. Veoma je popularna jer kako se tehnologija širi, tako i animacija napreduje