Angstrem (jedinica)

Angstrem (latinicom angstrom, angström, ili ångström) (Simbol Å) je jedinica van SI sistema koja se koristi za izražavanje rastojanja i fizičkih veličina kao što su veličina atoma, dužina hemijske veze i talasna dužina svetlosti.[1]

Definicija

uredi
1 angstrem (Å) = 10–10 metara = 0,1 nm = 100 pm

Na primer, radijus atoma se kreće u opsegu od 0,5 Å (atom vodonika) do 3,8 Å (atom uranijuma).

Poreklo

uredi

Angstrem je nazvan po Švedskom fizičaru Andersu Angstremu (Anders Jonas Ångström, (1814–1874)) jednom od osnivača moderne spektroskopije.

Istorija

uredi

Od 1927. do 1960. angstrem je bio sekundarna jedinica dužine koja je korišćena u spektroskopiji a koja je definisana nezavisno od metra, koji je još uvek bio definisan preko fizičkog prototipa. Godine 1960. sam metar je predefinisan preko spektroskopskih parametara što je učinilo angstrem zastarelim.

Reference

uredi
  1. Thompson, A.; Taylor, B. N (5 October 2010). „B.8 Factors for Units Listed Alphabetically”. NIST Guide to the SI. NIST. Pristupljeno 21 September 2011.