Angloindijanci

Angloindijanci je zajednički naziv za pripadnike raznih indijanskih etničkih grupa na području Sjeverne Amerike te njihove potomke, koji su s vremenom izgubili jezik i dio kulturnih obilježja, odnosno u potpunosti ili djelomično preuzeli jezik i kulturu bijelih anglosaksonskih doseljenika.

Angloindijanci su nastajali na različite načine - dijelom zbog miješanja s bijelcima, a dijelom zbog dobrovoljne ili prisilne asimilacije u bjelačko društvo.

Tek u drugoj polovici 20. vijeka, pod utjecajem "političke korektnosti", kao i odluke američke vlasti da položaj Indijanaca poboljša dozvolom za otvaranje kazina u rezervatima, je zaustavljen trend asimilacije Indijanaca u bjelačku većinu.