Anglo-etiopski sporazum (1879)

Anglo-etiopski sporazum (1879) bio je sporazum potpisan od strane britanskog diplomata Rennella Rodda i etiopskog vladara Menelika II koji se prvenstveno odnosio na granična pitanja neovisne Etiopije sa jedne i Britanskog Somalilenda sa druge strane. Ugovor je potpisan 14. maja 1897. sa deklariranim ciljem da proširi prijateljstvo među dvama kraljevstvima.

Ugovor se sastojao od nekoliko tačaka uključujući:

  • I - dozvolila podanicima obaju kraljevstava da uživaju punu slobodu u međusobnoj trgovini
  • II - definiše granice između Etiopije i Britanskog Somalilanda
  • III -ugovara se držanje otvorene prometne rute između Harara i kolonijalne luke Zeila
  • IV - Etiopija je zajamčila Britaniji posebna prava po pitanju uvoznih carina i poreza
  • V - Etiopiji je dozvoljen uvoz vojne opreme preko Britanskog Somalilanda
  • VI - suočavanje sa problemom sudanskih Mahdistsa