Anglo-Normani (engleski: Anglo-Normans) je izraz kojim se opisuju Normani koji su došli u Englesku u 11. vijeku za vrijeme invazije Williama Osvajača, kao i njihovi potomci koji su kao feudalci gospodarili Kraljevinom Engleskom u sljedećih nekoliko vijekova. Iz Engleske su se Normani tokom sljedećih decenija proširili na susjedni Wales gdje su bili poznati kao Kambro-Normani, Škotsku gdje su bili poznati kao Škoto-Normani i u Irsku gdje su bili poznati kao Hiberno-Normani. Dolazak Normana u Englesku se tradicionalno smatra završetkom ranog srednjeg vijeka (i tzv. Mračnog doba), odnosno početkom razvijenog srednjeg vijeka, te jednim od najvažnijih događaja u historiji Engleske. Normani su relativno brzo zavladali nad tadašnjim anglosaksonskim domorocima, zamijenili njihovu elitu i kroz proces kastelizacije se nametnuli kao ne samo kao novi vladari, nego su sa sobom donijeli razvijene institucije feudalizma i kulturu koja se odražavala kroz normansku arhitekturu, a s vremenom i zasebni anglo-normanski jezik temeljen na starofrancuskom. Odnos pobjedničkih Normana i pokorenih Anglosaksonaca je dugo vremena predmet debate među historičarima, ali je do 15. vijeka došlo do njihovog spajanja u modernu englesku naciju i zajednički engleski jezik.

Historija Engleske
Grb Engleske
Ovaj članak je dio serije
Prahistorijska Britanija
Rimska Britanija
Post-rimska Britanija
Anglo-saksonska Engleska
Heptarhija
Kraljevina Engleska
Anglo-Normanska Engleska
Kuća Plantagenet
Kuća Lancaster
Kuća York
KućaTudor
Kuća Stuart
Komonvelt Engleske
Protektorat
Stuartova restauracija
Slavna revolucija
Kraljevina Velika Britanija
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije
i Irske
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije
i Sjeverne Irske

Engleske Portal

Vanjske veze

uredi