Anat-her je bio vladar Hiksa, odnosno drevne egipatske Šesnaeste dinastije oko 1600. pne., odnosno doba koje se naziva Drugi prijelazni period.

Ime mu znači 'Anath je zadovoljna', što asocira na semitsku boginju, odnosno ne-egipatsko porijeklo. Uz njegov naziv se ponekad nalazi i 'heka kha-swt' što znači 'vladar pustinjskih zemalja'; to sugerira teritoriju kojom je vladao.

Većina egiptologa vjeruje kako Anat-her uopće nije bio faraon, odnosno da je vjerojatnije kako je kao velmoža upravljao dijelom Egipta za račun 15. dinastije iz Avarisa.