Analogni sintisajzer

Analogni sintesajzer je sintesajzer koji koristi tehnike analognog kompjutera i analognog strujnog kola da bi elektronski proizveo zvuk.

Uobičajena komponenta strujnog kola kod analognih sintesajzera je operacioni pojačavač. Mnogi analogni sintesajzeri sadrže više njih. Još jedna uobičajena komponenta je potenciometar, koji se koristi za podešavanje karakteristika zvuka koji se proizvodi.

Vanjske vezeUredi