Amipsija (grč. Ἀμειψίας, 5. vek pne.) bio je atinski komediograf koji je stvarao u okviru stare atičke komedije. Bio je savremenik Aristofana, koga je dva puta pobedio u dramskim nadmetanjima.

Na Velikim Dionisijama 423. pne. Amipisijina komedija Konos (Κόννος) završila je na drugom mestu, ispred Aristofanovih Oblaka (Νεφέλαι), koji su završili na trećem i poslednjem mestu, i iza Kratinove Pljoske (Πυτίνη), koja je odnela pobedu.[1] Konos je bio Sokratov učitelj muzike, pa je tematika tog komada po karakteru možda nalikovala Oblacima.[2] Na osnovu jednog fragmenta kod Diogena Laertija vidimo da se lik Sokrata zaista pojavljivao u toj drami, kao i da su hor činili "mudrijaši" (φροντισταί, tj. sofisti).[3] Na Velikim Dionisijama 414. pne. Amipsijini Veseljaci (Κωμασταί) odneli su prvu nagradu, ispred Aristofanovih Ptica, koje su završile na drugom mestu.[4]

Suda o Amipsiji kaže samo dve reči: "Atinjanin, komediograf" (Ἀθηναῖος, κωμικός),[5] no zato ga Aristofan spominje u Žabama:

Zašto ja treba da nosim sve te stvari,
a da ne pravim nikakve šale koje Frinih,
Lukis i Amipsija ovde obično prave?[6]

Aristofan

Prema nekim antičkim vestima, kada je Aristofan počinjao da prikazuje svoje drame pod imenima drugih pesnika, Amipsija je za njega rekao da je "rođen četvrtog u mesecu" (τετράδι γεγονώς), odnosno da je "radnik za druge", jer je Herakle – koji je svojih dvanaest herojskih dela izvršio za Euristeja – navodno bio rođen četvrtog dana u mesecu.[7]

Amipsija je napisao mnoge komedije, od kojih je sačuvano samo nekoliko fragmenata iz ovih komada:

 • Prolivači vina (Ἀποκοτταβίζοντες)
 • Proždrljivac (Κατεσθίων), no autentičnost je sumnjiva
 • Konos (Κόννος)
 • Veseljaci (Κωμασταί)
 • Preljubnici (Μοιχοί)
 • Sapfa (Σαπφώ)
 • Praćka (Σφενδόνη)

Ima i nekoliko fragmenata koji potiču iz komedija čija se imena ne znaju. Sudeći prema sačuvanim naslovima i fragmentima, u Amipsijevim dramama već je bilo motiva karakterističnih za srednju atičku komediju.[8]

ReferenceUredi

 1. Didaskalija uz Aristofanove Oblake.
 2. The Oxford Classical Dictionary, (3. izd.), 2003. s.v. Ameipsias.
 3. Diogen Laertije, Životi i mišljenja znamenitih filozofa, II, 28, gde se međutim ne navodi iz koje je komedije uzet citat.
 4. Didaskalije uz Aristofanove Ptice.
 5. Suda, s.v. Ἀμειψίας
 6. „Aristophanes, Frogs, vv. 12–14, F.W. Hall and W.M. Geldart, Ed.”. http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3atext%3a1999.01.0031. Pristupljeno 2013-10-29. 
 7. William Smith (ur.), Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, 1870, s.v. Ameipsias.
 8. William Smith (ur.), loc. cit.