Aminošećer sadrži aminogrupu umesto hidroksilne grupe.[1] Derivati amina koji sadrže šećere, kao što su N-acetilglukozamin i sijalinska kiselina, smatraju se aminošećerima mada formalno ne sadrže amin.

Glukozamin
Sijalinska kiselina

Aminoglikozidi su klasa antimikrobnih jedinjenja koja inhibiraju sintezu bakterijskih proteina. Ta jedinjenja su konjugati aminošećera i aminociklitola.

Primeri aminošećera:

Literatura uredi

  1. Amino sugar, Encyclopedia of Science & Technology Online

Spoljašnje veze uredi