Amiloza je polisaharid, odnosno linearni polimer sastavljen od 500-1500 molekula D-glukoze koji su povezani α(1→4) glikozidnom vezom.[1] Međusobno povezani glukozni monomeri ne grade izduženu formaciju, već spiralno uvijeni lanac u obliku heliksa. Molekulska masa ove strukture se kreće u rasponu od 105 do 106, u zavisnosti od sastava i porekla.[2]

Amiloza
Identifikacija
CAS registarski broj 9005-82-7
MeSH Amylose
Svojstva
Molekulska formula varijabilna
Molarna masa promenljiva
Agregatno stanje beli prah
Opasnost
NFPA 704
1
1
0
 Ukoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Amiloza učestvuje u izgradnji skroba zajedno sa amilopektinom, gde na nju otpada oko 15-25% od ukupne količine skroba. Zapravo, ona učestvuje u izgradnji unutrašnjeg dela a amilopektin u izgradnji opne pojedinačnog skrobnog zrnca.

Zamena za pirinač, koja sadrži visok procenat amiloze, ima znatno niži glikemijski indeks od pravog pirinča i preporučuje se osobama obolelim od dijabetesa.

Reference uredi

  1. Susan Budavari, ur. (2001). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (13th izd.). Merck Publishing. ISBN 0-911910-13-1. 
  2. Lide David R., ur. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th izd.). Boca Raton, FL: CRC Press. 0-8493-0487-3. 

Vanjske veze uredi