Američki univerzitet u Šardži

Američki univerzitet u Šardži

Američki univerzitet u Šardži je privatni univerzitet u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, osnovan 1997. godine. Univerzitet danas pohađa oko 5000 studenata.