Amenia (žena Horemheba)

Amenia je bila egipatska plemkinja i prva supruga Horemheba, posljednjeg vladara Osamnaeste dinastije.

Vrlo malo se zna o njoj, i čini se da je preminula za vrijeme vladavine Aya, Horemhebovog prethodnika na mjestu faraona. Sahranjena je u memfiškom grobu Horemheba, zajedno s njegovom drugom suprugom Mutnedjmet.