Ambroz Haračić

Ambroz Haračić (Mali Lošinj, 5. XII. 1855. – Mali Lošinj, 1. X. 1916), florist. U Beču studirao matematiku i prirodne nauke. Od godine 1879. predavao na Pomorskoj školi u rodnom mjestu, a 1897. premješten u Trst. U rodnom mjestu 18 je godina provodio meteorološka mjerenja i opažanja, na temelju kojih je bečka vlada 1892. Mali Lošinj proglasila klimatskim lječilištem, nakon čega započinje razvoj turizma na otoku Lošinju.

Spomenik Ambrozu Haračiću u Malom Lošinju

Proučavao je biljni pokrov Lošinja te susjednih manjih otoka i školjeva (Ilovika, Suska, Unija, Srakana, Murtara, Orude), povezujući uvijek klimu otoka i njihovu floru. Njegova bogata herbarska zbirka čuva se u Botaničkom zavodu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. O svojim istraživanjima objavio veći broj radova. Potpuna bibliografija tih radova može se pronaći u Zborniku radova o prirodoslovcu Ambrozu Haračiću (Zagreb, 1981).

IzvoriUredi

  • "Enciklopedija Jugoslavije" (4 E-Hrv), Zagreb, 1986.