Aluminijum oksid

Aluminijum oksid (Al2O3) je neorgansko hemijsko jedinjenje aluminijuma koje se javlja u dve modifikacije:[1][2]

  • α-Al2O3 (korund) je postojanija modifikacija, koja se odlikuje velikom tvrdoćom (9 stepeni u Mosovoj skali. Njegova temperatura topljenja iznosi 2040 °C, a temperatura ključanja 3300 °C. Dobro provodi toplotu, otporan je na dejstvo hemijskih supstancija, ne rastvara se u kiselinama. Nastaje usled prženja na 1000 °C modifikacije &gamma.
  • γ-Al2O3 je beli prah nerastvorljiv u vodi a rastvorljiv u jakim kiselinama. Dobija se prženjem aluminijum hidroksida. Ima amfoterne osobine. Iz njega se elektrohemijskom metodom dobija metalni aluminijum.
Aluminijum oksid
Identifikacija
CAS registarski broj 1344-28-1 DaY
MeSH aluminium+oxide
Jmol-3D slike Slika 1
Svojstva
Molarna masa 101.96 g/mol
Gustina 3.97 g cm−3, osnovno
Tačka topljenja

2054 °C

Tačka ključanja

2980 °C

Rastvorljivost u vodi nerastvoran
Struktura
Geometrija molekula oktaedar
Termohemija
Standardna entalpija stvaranja jedinjenja ΔfHo298 −1675.7 kJ mol−1
Standardna molarna entropija So298 50.92 J mol−1 K−1
Opasnost
EU-klasifikacija Nije na listi
Tačka paljenja ne gori
Srodna jedinjenja
Drugi anjoni aluminijum-hidroksid
Drugi katjoni bor-trioksid
galijum-oksid
indijum-oksid
talijum-oksidUkoliko nije drugačije napomenuto, podaci se odnose na standardno stanje (25 °C, 100 kPa) materijala

Infobox references

Aluminijum oksid je glavni sastojak boksita najvažnije rude aluminijuma

Reference

uredi
  1. Lide David R., ur. (2006). CRC Handbook of Chemistry and Physics (87th izd.). Boca Raton, FL: CRC Press. 0-8493-0487-3. 
  2. Susan Budavari, ur. (2001). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals (13th izd.). Merck Publishing. ISBN 0-911910-13-1. 

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi