Alphonso Jackson

Alphonso Jackson

Alphonso Roy Jackson (rođen 9.9. 1945. u Marshallu u saveznoj državi Teksas) je trenutni i 13. po redu sekretar za urbanizam. 28.1. 2004. ga je na tu dužnost nominirao predsjednik George W. Bush a Senat potvrdio 31.3. 2004. Prije toga je od juna 2001. služio kao zamjenik sekretara za urbanizam.

Nakon što je njegov prethodnik Mel Martinez napustio administraciju kako bi postao senator u Floridi, zamjenik sekretara Jackson je postao vršilac dužnosti sekretara za urbanizam.

Jackson, koji je diplomirao pravo, pedagogiju i političke nauke, je prije dolaska u Bushovu administraciju vršio niz važnih dužnosti na američkim univerzitetima, gradskim upravama i poslovnim korporacijama.