Alphonso Jackson

Alphonso Roy Jackson (rođen 9.9. 1945. u Marshallu u saveznoj državi Teksas) je trenutni i 13. po redu sekretar za urbanizam. 28.1. 2004. ga je na tu dužnost nominirao predsjednik George W. Bush a Senat potvrdio 31.3. 2004. Prije toga je od juna 2001. služio kao zamjenik sekretara za urbanizam.

Alphonso Jackson

Nakon što je njegov prethodnik Mel Martinez napustio administraciju kako bi postao senator u Floridi, zamjenik sekretara Jackson je postao vršilac dužnosti sekretara za urbanizam.

Jackson, koji je diplomirao pravo, pedagogiju i političke nauke, je prije dolaska u Bushovu administraciju vršio niz važnih dužnosti na američkim univerzitetima, gradskim upravama i poslovnim korporacijama.