Alojz Benac

Alojz Benac (Plehan, Derventa, 20. novembra 1914. - Sarajevo, 6. marta 1992.), bosanskohercegovački arheolog i istoričar

Alojz Benac
Rođenje 20. novembra 1914.
Plehan, Derventa, Bosna
Smrt 6. marta 1892.
Sarajevo, BiH
Prebivalište Sarajevo
Državljanstvo SFRJ
Etnicitet Hrvat
Polje Arheologija, Praistorija
Institucija Zemaljski muzej Bosne i Hercehovine
Filozofski fakultet, Sarajevo
Alma mater Univerza v Ljubljani
Religija ?

Edukacija i karijeraUredi

Klasičnu filologiju i arheologiju, Benac je diplomirao u Beogradu (1937.), a doktorirao je u Ljubljani (1951.) disertacijom Prehistorijsko naselje Nebo i problem butmirske Kulture . Profesionalnu karijeru ostvario je u Zemaljskom muzeju BiH, Sarajevo, od 1947.-1967., gdje je bio i direktor u periodu 1957.-1967. Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu bio je profesor arheologije i istorije starog vijeka (1968.-1978.). Utemeljitelj je i prvi direktor Centra za balkanološka ispitivanja ANUBiH-a. [1]

Benac je bio redovni član ANUBiH (od 1967.), dopisni član JAZU/HAZU, SANU, SAZU, kao i član niza međunarodnih znanstvenih institucija. ]].[2]

Naučni doprinosUredi

Naučni doprinos akasdemika Benca zasnovan je na istraživanjima praistorijskog doba, osobito zapadnog Balkana. Realizirao je niz temeljnih arheoloških projekata u BiH, na lokalitetima:

U centru pažnje njegovih istraživanja bile su gradine, tumule, praistorijska hronologija, etnogeneza i ilirska kultura[4] [5] i stećci. Pokrenuo je sustavna istraživanja prethistorijskih gradina, nekropola sa stećcima.[6] i arheološke karte Bosne i Hercegovine.

Benac je autor sintetske edicije "Praistorija jugoslavenskih zemalja", koja je publicirana u pet tomova, 1979.-86.

Autor je niza sintetsko-komparativnih djela i rasprava u periodici kao i više knjiga:

 • Prehistorijsko naselje
 • Nebo i problem butmirske kulture (1952.)
 • Studije o kamenom i bakarnom dobu u sjeverozapadnom Balkanu (1964.) ).[7][8]
 • Utvrđena ilirska naselja (1985.) [9]
 • Praistorijski tumuli na Kupreškom polju (1986.) i dr.
 • Prilozi za proučavanje neolita u sjevernoj Bosni,
 • Preiliri, Protoiliri i Prailiri. Simpozijum o teritorijalnom i hronološkom razgraničenju Ilira u praistorijsko doba
 • Prilozi za proučavanje neolita u dolini rijeke Bosne
 • Kameni kalupi sa Pivnice,
 • La Méditerranée et les balkans du Nord-ouest à l´époque préhistorique (énéolithique et l´âdu bronze)
 • Prediliri, Protoiliri, Prailiri, neki novi aspekti,
 • Neki aspekti istraivanja tumula u našoj zemlji,
 • Zbornik radova prikazanih na naunom skupu «Sahranjivanje kod Ilira». Zlatibor 10-12 maj. 1976,
 • Some problems of the Western Balkans: The beginning of Indo-europeanizations in the Coastal zone of Yugoslavia and Albania
 • Kult mrtvih na ilirskom području u praistorijsko doba
 • Utvrđena ilirska naselja
 • Osvrt na: Aleksandar Stipčević, Iliri – povijest, život, kultura[10]
 • Osvrt na: Milutin Garašanin, Praistorija na tlu Srbije[11]
 • O etničkim zajednicama starijeg željeznog doba u Jugoslaviji
 • Iliri u Apuliji
 • Neolitske kulture u Jugoslaviji na ilirskom i susjednim područijima
 • Crvena Stijena-Glasinac I-Bronzano doba

Literatura o Alojzu BencuUredi

 • Alojz Benac, Godišnjak SANU, 82(1976) str. 181–186.
 • Alojz Benac, Ljetopis JAZU, 1979, 79, str. 263–269.
 • Ljeposava Vekić-Čović: Bibliografija radova Alojza Benca (1948–1975). Ibid., str. 15–23.

ReferenceUredi