Alofilija

Alofilija označava pozitivan stav ili osećaj naklonosti prema drugima ili pripadnicima drugih grupa koji nisu deo alofilove grupe. Termin je po značenju nepotpuni sinonim terminu ksenofilija i antonim termina ksenofobija. Od ovih se termina razlikuje u širini jer dok oni u svoj obim uključuju sklonost ili nesklonost strancima ili stranom, alofilija uključuje sve koji su van moje/naše jasno definisane grupe (npr. pušač među nepušačima). Reč je stvorena kada je uočeno da se kao antonim reči predrasuda često koristi neadekvatna reč tolerancija koja je vrednosno na polovini spektra između predrasude i alofilije. Termin je nastao razmerno kasno, tek 2006. godine kada ga je skovao profesor Todd L. Pittinsky sa Univerziteta Harvard. Reč alofilija je kovanica sastavljena od grčkih reči za druge i ljubav.

Grupa dece sa odraslom osobom u središtu.