Algebarski metod parovanja

Algebarski metod parovanja primenjuje se u šahu kao metod parovanja kod Bergerovih, odnosno kružnih turnira.

PromenljiveUredi

 • x, y — turnirski brojevi takmičara
 • k — redni broj kola
 • n — ukupan broj takmičara na turniru

Ako je turnir sa neparnim brojem učesnika, broj učesnika pred upotrebu u ovim formulama svodi se na prvi veći parni broj.

Kolo u kom se sastaju dva igračaUredi

FormuleUredi

Igrači sa turnirskim brojevima x i y sastaju se u k-tom kolu pri broju učesnika n prema formuli:

 , ili

 .

Poslednji turnirski brojUredi

Izuzetak od ove formule je igrač sa poslednjim turnirskim brojem. Za njega važi:

 , ili

 .

PrimeriUredi

 • Na turniru od 20 učesnika, broj 12 i broj 17 sastaju se u 9. kolu (12+17-20).
 • Na turniru od 12 takmičara, broj 2 i broj 5 sastaju se u 6. kolu (2+5-1).
 • Igrač broj 14 sa igračem broj 7 na turniru od 14 učesnika sastaje se u 13. kolu (2h7-1).
 • Igrač broj 14 sa igračem broj 10 na turniru od 14 učesnika sastaje se u 6. kolu (10h2-14).

Turnirski broj igračaUredi

FormuleUredi

Turnirski broj igrača y ako je poznat ukupan broj učesnika turnira n, turnirski broj igrača x i broj kola k:

 , ili

 .

Poslednji turnirski brojUredi

I ovde je igrač sa poslednjim turnirskim brojem izuzetak. Za dobijanje njegovog protivnika važi:

 • pri neparnom broju učesnika turnira:

 ,

 • pri parnom broju učesnika turnira:

 .

PrimeriUredi

 • Igrač broj 15 u 12. kolu na turniru od 19 igrača, igra protiv igrača broj 17; — (12-15) < 0; (20 - 3) = 17. Napomena: uzeto je da je turnir od 20 igrača jer se broj učesnika svodi na prvi veći paran broj.
 • Na istom turniru (19 takmičara), igrač broj 12 u 9. kolu sastaje se sa igračem broj 17; — (9-12) < 0; (20 - 3) = 17.
 • Na istom turniru (19 takmičara), igrač broj 4 u 11. kolu sastaje se sa igračem broj 8; — (11-4) ≤ 0; (7 + 1) = 8.
 • Na turniru od 10 takmičara, poslednji igrač u 6. kolu sastaje se sa igračem broj 8; — (10 + 6) : 2 = 8.
 • Na turniru od 15 takmičara, poslednji igrač u 7. kolu sastaje se sa igračem broj 4; — (7 + 1) : 2 = 4.

Vidi jošUredi