Alfred Verner (nem. Alfred Werner) (12. decembar 1866 - 15. novembar 1919 ) je bio švajcarski hemičar i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. Bio je profesor na univerzitetu Cirih. Nobelovu nagradu za hemiju je dobio 1913. zbog toga što je predložio oktohedralne konfiguracije metalnih jedinjenja. Razvio je bazu za modernu koordinacionu hemiju. Otkrio je i heksol 1914. To je bio kobaltni spoj sa sledećom hemijskom formulom [Co((OH)2Co(NH3)4)3](SO4)3.

Alfred Werner

Rođenje 12. decembar 1866.
Mulhouse, Alsace
Smrt 15. 11. 1919. (dob: 52)
Polje anorganska kemija
Institucija Univerzitet u Zürichu
Alma mater Univerzitet u Zürichu
Akademski mentor Arthur Rudolf Hantzsch, Marcellin Berthelot
Poznat po konfiguracija kompleksa tranzicijskog metala
Istaknute nagrade Nobelova nagrada za kemiju (1913)