Aleksandrova vojno-pravna akademija

Aleksandrova vojno-pravna akademija (ruski: Александровская военно-юридическая академия) je bila obrazovna institucija u Sankt Peterburgu u Ruskom Carstvu koja je djelovala u periodu od 1867. do 1917. godine koja je pružala obrazovanje u domenu vojnog prava za oficire ruske vojske i mornarice. Institucija je nosila naziv osnivača, cara Aleksandra II od Rusije. Od 1878. godine akademija je organizovala trogodišnji program visokog obrazovanja gdje su se kandidati mogli upisivati na svaku od tri godine ovisno o prethodnom obrazovanju. Od 1880. godine, uz ruske, akademija je otvorena i za oficire iz Kneževine, a zatim i Kraljevine Bugarske kao i Kneževine, a zatim i Kraljevine Srbije. U toku postojanja oko 1000 oficira završilo je akademiju kao i manji broj civilnih službenika koji su primani do 1882. godine.

Bivša zgrada akademije