Aleksa Backović

Aleksa Backović (19111944), učesnik Narodnooslobodilačke borbe i narodni heroj Jugoslavije.

ALEKSA BACKOVIĆ
Profesijapravnik
Član KPJ od1939.
Učešće u ratovimaNarodnooslobodilačka borba
U toku NOB-apolitički komesar
Osme kordunaške divizije
SlužbaNOV i PO Jugoslavije
Narodni heroj od20. decembar 1951.

Biografija uredi

Rođen je 1911. godine u selu Drenoštica kod Nikšića. Gimnaziju je završio u Nikšiću, a Pravni fakultet u Beogradu, gde je primljen u Savez komunističke omladine Jugoslavije 1938.. godine. Najpre je službovao u Fabrici oružja u Kragujevcu, a potom u Novom Mestu i Kosovskoj Mitrovici.

Član Komunističke partije Jugoslavije postao je 1939. godine. U proleće 1941. godine vraća se u svoj kraj i učestvuje u pripremama, organizovanju i vođenju Trinaestojulskog ustanka. Učesnik je Pljevaljske bitke, 1. decembra 1941. godine, u kojoj je bio ranjen.

U toku Narodnooslobodilačke borbe bio je politički komesar:

Ranjavan je nekoliko puta, a veoma teško krajem aprila 1944. godine. Ubijen je 2. juna 1944. godine, od strane četnika u partizanskoj bolnici zajedno sa još 35 ranjenika i dva lekara prilikom prepada četnika Lukice Popovića iz Dinarske divizije JVuO na partizansku bolnicu u selu Krčane.

Za narodnog heroja proglašen je 20. decembra 1951. godine.

Literatura uredi

  Segment isključivo posvećen Narodnooslobodilačkoj borbi.