Aldric od Le Mansa

Sveti Aldric ili Aldric od Le Mansa (francuski: Aldric du Mans); cca. 800 - Le Mans, 7. januar 856) bio je biskup Le Mansa u doba franačkog cara Louisa Pobožnog. Kao dječak, a potom mladić je boravio u Aaachenu na dvoru Karla Velikog i Louisa. Iako su ga oba monarha cijenila, oko 821. se povukao u Metz kako bi postao svećenik. Nešto potom ga je Louis ponovno pozvao na svoj dvor kao svog duhovnog savjetnika. Oko 830. je postavljen za biskupa Le Mansa. Na tom se mjestu istaknuo svojom graditeljskom i diplomatskom aktivnošću. Kada su nakon Louiseve smrti u Franačkoj izbili građanski ratovi među njegovim sinovima, Aldric se opredijelio za zapadnofranačkog kralja Karla Ćelavog; zbog toga su ga Karlovi protivnici protjerali iz Le Mansa. Nakon toga je otišao u Rim gdje ga je papa Grgur IV ukazom vratio na biskupsku stolicu. Poslije je zajedno sa Erchenradom, biskupom Pariza, uspio nagovoriti Pipina I da vrati zaplijenjene crkvene posjede.

Sveti Aldric
Rođen/a cca. 800
Umro/la 7. 1. 856.., Le Mans
Štuje se u Rimokatolička crkva

Literatura uredi

  • Actus Pontificum Cenomannis (in urbe degentium) , tekst napravljen u Le Mansu za vrijeme Aldricovog episkoptaa.
    • ed. Margarete Weidemann, Geschichte des Bistums Le Mans von der Spätantike bis zur Karolingerzeit: Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium und Gesta Aldrici. 3 vols. Mainz, 2000.
  • Gesta (Domni) Aldrici, koji opisuje kako je Aldric dao pronaći tijela svojih prethodnika i sahraniti ih u katedrali.
    • ed. Margarete Weidemann, Geschichte des Bistums Le Mans von der Spätantike bis zur Karolingerzeit: Actus Pontificum Cenomannis in urbe degentium und Gesta Aldrici. 3 vols. Mainz, 2000.
    • ed. Migne, Patrologa Latina 115. Html transcript, Documenta Catholica Omnia.
  • Goffart, Walter A. The Le Mans forgeries: a chapter from the history of church property in the ninth century. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1966. Contents.