Historija Španije
Prahistorija Iberijskog poluotoka
Španija u antičko doba
Španija i Rimljani
Španija u srednjem vijeku
- Vizigotska Španija
- Svevsko kraljevstvo
- Spanija
- al-Andalus
- Rekonkvista
Špansko kraljevstvo
- Habsburška Španija
- Španija u doba prosvjetiteljstva
Restauracija apsolutizma u Španiji
Prva španska republika
Restauracija burbonske Španije
Druga španska republika
Španski građanski rat
Španija pod Frankom
Španska tranzicija
Moderna Španija

Al-Andalus je arapsko ime za dijelove Iberijskog poluotoka pod vlašću španskih muslimana ili Maura u razdoblju od 711. do 1492. godine. Ovaj pojam nije istoznačnica današnjoj, a ni historijskoj Andaluziji.

Od 711. Španijom su vladali Arapi koji su ostavili značajno kulturno naslijeđe. Nakon stvaranja Kraljevine Kastilije i Kraljevine Aragonije intezivno se počelo osvajanjem područja pod njihovom vlašću (Rekonkvista). Arapi su se u 13. i 14. vijeku povukli u Granadu, da bi naposljetku bili konačno protjerani, nakon ujedinjenja Španije 1479., nakon čega Španija postaje evropska osvajačka velesila.

Vanjske veze

uredi