Alžirci je naziv za domorodačko stanovništvo Alžira. Uglavnom je arapskog porijekla, iako ima i dosta berberskih primjesa.