Akvadukt

struktura sagrađena za sprovođenje vode
(Preusmjereno sa stranice Akvedukt)

Akvadukt je vještački (ljudskom rukom napravljeni) kanal koji služi za prijenos vode sa jednog mjesta na drugo. Riječ akvadukt je izvedena od latinskih riječi akva (aqua) što znači "voda" i ducere (ducere) što znači "voditi" ili "sprovoditi". Akvadukti su slični vijaduktima, samo što preko njih ide voda, a ne put ili pruga.

Rimski akvadukt kod Skoplja, Makedonija
Pont du Gard, Francuska, rimski akvadukt izgrađen oko 19. godine pne. Ovaj akvadukt je jedna od francuskih turističkih atrakcija i dio svjetske baštine.

Akvadukti su u upotrebi još od antičkih vremena, naročito su Rimljani bili vrijedni graditelji akvedukata.

Postoje i plovni akvadukti kojim mogu saobraćati plovni objekti.

Vanjske veze uredi