Aktivni vrijednosni papiri

Aktivni vrijednosni papiri (engl. active securities) jesu vrijednosni papiri koji se kontinuirano, iz dana u dan, kupuju i prodaju na organiziranim tržištima kapitala. Vrijednosni papiri koji imaju aktivno tržište, utrživi vrijednosni papiri. Radi se o likvidnim vrijednosnim papirima čija je karakteristika da se mogu realizirati u svakom trenutku pa predvidivoj cijeni.

IzvoriUredi