Aktivne komponente

Aktivne komponente su delovi elektronskih uređaja koje mogu aktivno da utiču na promenu električne struje - signala u okviru električnog kola. Aktivne komponete se dele na:

Elektronske ceviUredi

TranzistoreUredi

Germanijumski tranzistoriUredi

Silicijumski tranzistoriUredi

  • PNP
  • NPN
  • FET
  • MOS FET

Integralna kolaUredi

  • analogna integralna kola
  • digitalna integralna kola