Aktivne komponente

(Preusmjereno sa stranice Aktivna komponenta)

Aktivne komponente su delovi elektronskih uređaja koje mogu aktivno da utiču na promenu električne struje - signala u okviru električnog kola. Aktivne komponete se dele na:

Elektronske cevi uredi

Tranzistore uredi

Germanijumski tranzistori uredi

Silicijumski tranzistori uredi

  • PNP
  • NPN
  • FET
  • MOS FET

Integralna kola uredi

  • analogna integralna kola
  • digitalna integralna kola