Aktinski filamenti

Aktinski ili tanki filamenti su polimerizovani proteinski molekuli, koji učestvuju u izgradnji miofibrila. Dugi su oko 1µm, a debeli 6-8 nm. Sastoje se od tri vrste proteina: aktina, tropomiozina i troponina.

Aktinski filament
G-aktin

Aktin (filamentozni ili F-aktin) je polimer građen od dva proteinska lanca, koja se spiralno uvijaju jedan oko drugog. Ti lanci su izgrađeni od monomera (globularnog ili G-aktina), a na svakom monomeru se nalazi po jedno aktivno mesto za vezivanje miozina, što je značajno za proces mišićne kontrakcije. F-aktin čini okosnicu tankog filamenta.

Tropomiozin je dug i tanak proteinski molekul, sastavljen od dva polipeptidna lanca koja formiraju dvostruki heliks. Tropomiozin naleže na F-aktin i prekriva njegova aktivna mesta. Svaki molekul može da prekrije sedam aktivnih mesta.

Troponin je proteinski kompleks koga grade tri subjedinice: troponin T, troponin C i troponin I. On se vezuje za molekule tropomiozina i tako učestvuje u regulaciji procesa kontrakcije.

Vanjske veze uredi