Akshak je bio grad u drevnom Sumeru, smješten na sjevernoj granici Akkada. Neki smatraju da je riječ o istom gradu kao babilonskiUpi (grčki Opis). Točna mu lokacija nije poznata, ali se pretpostavlja da je bio blizu Eshnunne na obali rijeke rijeke Diyale.

Sumerski popis kraljeva navodi kako je Akshak dao dinastiju sumerskih kraljeva. Njihova imenu su Unzi, Undalulu, Urur, Puzur-Nirah, Ishu-Il i Shu-Sin.

Grad se prvi put spominje u zapisima oko 2600. pne. U 25. vijeku pne. ratovao je s Lagašom te ga je osvojio Eannatum. Oko 2350. pne. osvojio ga je Lugalzagesi od Umme. en.Akshak