Ai No Corrida (pjesma)

Ai No Corrida je pop pjesma koju su 1980. godine napisali Chaz Jankel i Kenny Young. Naslov je dobila po francusko-japanskom filmu Ai no Corrida ("Carstvo čula"), koji je izazvao kontroverze svojim eksplicitno erotskim sadržajem iz 1976. Prvi ju je izveo Jankel na svom albumu, ali je daleko poznatija verzija u aranžmanu Qunicyja Jonesa na njegovom albumu Dude iz 1981. godine. Godine 2005. je vlastitu verziju izdao britanski dance band Uniting Nations.