Ahrensbourgijenski šiljak

Arensburgijenski šiljak (fr. pointe ahrensbourgienne, engl. Ahrensburgian point) je oruđe sa trnom koji je oblikovan od strane dva simetrično postavljena, strmo retuširana, jamičasta udubljenja. Vrh šiljka ponekad podseća na oruđe sa veoma kosim i retuširanim prelomom. Pojavljuje se u arensburgijenu, kao i u kulturi federmeser.[1]

Vidi jošUredi

IzvoriUredi

  1. Arheološki leksikon, 62

LiteraturaUredi