Ahej (general)

Ahej ili Ahaj (antgrč. Ἀχαιός [Akhaiós]); ? - 213. pne.), bio je seleukidski princ, vojskovođa, a kasnije i vladar odmetnutih seleukidskih provincija u Maloj Aziji. Bio je sin Andromaha, odnosno praunuk Seleuka I Nikatora, osnivača carstva. Ahej je bio oženjen za Laodiku, kći pontskog kralja Mitridata II.

Kada je godine 223. pne. prilikom neuspjelog pohoda na Pergam u vojničkoj pobuni ubijen kralj Seleuk III Keraun, Ahej je osvetio njegovu smrt, ali i propustio priliku da sam uzme krunu, ostavši vjeran mladom kralju Antiohu III. Za nagradu je postavljen za guvernera Male Azije i na tom je mjestu uspješno vodio pohode protiv pergamskog kralja Atala I. Međutim, svemoćni kraljevski ministar Hermeja, kao i intrige Egipćana koji su držali njegovog zarobljenog oca, su ga natjerali da se pobuni i proglasi nezavisno kraljevstvo sjeverno od gorja Taurus. Ahej je svog bivšeg vladara ostavio na miru dok je on bio zabavljen ratom s Egipćanima, ali je završetak tog rata doveo do novih sukoba. Antioh se ovaj put udružio s Atalom i njih dvojica su uspjeli zauzeti Sard, središte njegovog kraljevstva. U Ahejevim je rukama ostala jedino citadela, ali je i ona 213. pne. pala u Antiohove ruke. Bolis, agent egipatskog ministra Sosibija, obećao je Aheja odvesti na sigurno, ali ga je izdao Antiohu. Ahej je nakon toga pogubljen.

ReferenceUredi