Ahala je u drevnom Rimu bilo ime patricijske porodice koja je pripadala rodu Servilia. Istom rodu su pripadale i osobe s imenom Structus Aliala, koje su možda bile dio druge porodice od Ahalae; s obzirom da se Ahalae i Structi Ahalae često miješaju, u ovom članku su navedene zajedno.[1]

 • Gaius Servilius Structus Ahala, konzul godine 478. pne., umro na dužnosti, prema navodima u Fastima.[2]
 • Gaius Servilius Structus Ahala, legendarni rimski junak iz 5. vijeka pne.
 • Gaius Servilius Q. f. C. n. Structus Ahala, konzul godine 427. pne..[3]
 • Gaius Servilius P. f. Q. n. Structus Ahala, konzularni tribun godine 408. pne. i magister equitum iste godine; potonju dužnost je stekao podupirući Senat protiv svojih kolega, koje nisu htjele da se imenuje diktator. Iz istog razloga je ponovno izabran godine 407. pne. Treći put je za konzularnog tribuna izabran godine 402. pne. kada je pomogao Senatu da nagovori kolege poražene u bitci da podnesu ostavku.[4]
 • Gaius Servilius Ahala, magister equitum godine 389. pne., kada je Kamil imenovan za diktatora po treći put.[5] Ahala se navodi kao magister equitum godine 385. pne., kada se sudilo Manliju. Manlije ga je pozvao za svjedoka u njegovu korist, odnosno kao čovjeka koga je spasio u bitci; ali Ahala se nije pojavio.[6] Plinije, koji navodi slučaj, za Ahalu koristi ime "Publius Servilius".[7]
 • Quintus Servilius Q. f. Q. n. Ahala, konzul godine 365. pne. te godine 362. pne. U drugom mandatu je imenoao Apija Klaudija diktatorom, nakon što je njegov kolega Lucije Genucije ubijen u bitci. Godine 360. pne. je sam imenovan za diktatora kao posljedica galskog tumultusa te je Gale porazio kraj Kolinskih dveri. Sazvao je skupštinu kao interrex godine 355. pne.[8]
 • Quintus Servilius Q. f. Q. n. Ahala, magister equitum godine 351. pne. kada je Marko Fabije imenovan diktatorom kako bi se zaustavio Licinijski zakon, te za konzula godine 342. pne. na početku Prvog samnitskog rata. Sve vrijeme je ostao u gradu, njegov kolega je vodio ratne operacije.[9]

ReferenceUredi

 1. Smith, William (1867), „Ahala”, Smith, William, Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology, 1, Boston: Little, Brown and Company, pp. 83, http://www.ancientlibrary.com/smith-bio/0092.html 
 2. Livy, ii. 49
 3. Livije, iv. 30
 4. Livije, iv. 56, 57, v. 8, 9
 5. Livije, vi. 2
 6. Livije, iv. 20
 7. Plinije Stariji, Naturalis Historia vii. 39
 8. Livije, vii. 1, 4, 6, 11,17
 9. Livije, vii. 22, 38