Afrika-Evroazija

Afrika-Evroazija (ili Afro-Evroazija, Afroevroazija) je superkontinent i najveća kopnena masa na svetu na kojoj živi 85% ukupnog stanovništva. Obično se deli na kontinente Afriku i Evroaziju (koja je kulturno, ali ne i geografski, podeljena na Evropu i Aziju), a granicu između njih čini Suecki kanal. Istoričari iz škole kulturnog materijalizma dele je prema različitim poljoprivrednim sistemima na Evroaziju-Severnu Afriku i Podsaharsku Afriku.

Afrika-Evroazija sa ostrvima

Neki geografi i istoričari veliku kopnenu masu Afrike-Evroazije nazivaju i Evroafroazija ili Afroazija (zanemarivši evropsko poluostrvo), iako ti termini nikada nisu ušli u opštu upotrebu.

Stari svet uključuje Afriku-Evroaziju i okolna ostrva: