Administrativna podjela Pakistana

Administrativna podela Pakistana

Mapa Pakistana sa administrativnom podelom

Pakistan je federacija od 4 provincije, teritorije glavnog grada i Plemenskih područja po federalnom upravom. Pakistan vrši faktičku vlast nad spornim zapadnim delovima regiona Kašmir, koji su organizovani kao dva posebna politička entiteta (Azad Kašmir i Severna područja). Provincije se dele na ukupno 107 distrikata. Plemenska područja obuhvataju sedam plemenskih upravnih područja i šest manjih graničnih regiona.

Lokalna vlast uredi

Provincije Pakistana su podeljene u zile (distrikte ). Ima 105 zila. Zile se dalje dele na tehsile (opštine). Ima preko 5.000 lokalnih uprava u Pakistanu. Od 2001. lokalna vlast se bira na demokratskim izborima. Lokalnu vlast predvodi Nazim (što znači nadzornik na urdu jeziku). Žene po zakonu moraju dobiti minimalno 33% mesta u lokalnim skupštinama.

Istorija uredi

Tokom 1960ih Pakistan je bio podeljen na dva dela: Istočni Pakistan i Zapadni Pakistan. Istočni Pakistan je postao nezavistan pod nazivom Bangladeš. Zapadni Pakistan je tada izvršio podelu na 4 provincije. Te provincije su se sastojale od jedne administrativne podjedinice koja je veća od distrikta, a manja od provincije. Predsednik Pevez Mušaraf je 2000. ukinuo takav sistem i uspostavio sadašnju administrativnu podelu. Te 2000. po prvi put su uspostavljene skupštine najmanjih jedinica tehsila (opština) i sprovedeni su prvi izbori za te skupštine. Time je izvršena decentralizacija, po kojoj su mnoge funkcije provincijskih vlada prešle na niži administrativni nivo.

Provincije i teritorije uredi

 

Provincije:

  1. Belodžistan
  2. Hajber-Pahtunhva
  3. Pendžab (Pakistan)
  4. Sind

Teritorije:

  1. Teritorija Islamabada
  2. Plemenska područja pod federalnom upravom

Delovi Kašmira pod pakistanskom upravom:

  1. Azad Kašmir
  2. Severna područja (Kašmir)