Adipocit (lipocit) je gradivna i funkcionalna ćelija masnog vezivnog tkiva i po izgledu ne podseća na ćelije pravih vezivnih tkiva. U njemu se skladište rezerve energije u obliku triglicerida, jedinjenja bogatih energijom.

Adipocit
Žuto adipozno tkivo
Latinski adipocytus
Code TH H2.00.03.0.01005

Razlikuju se dve vrste:

  • adipocit belog (unilokusnog) masnog tkiva koji u diferenciranoj formi sadrži jednu, krupnu masnu kap;
  • adipocit mrkog (multilokusnog) masnog tkiva koji sadrži veći broj masnih kapi.

Literatura uredi

  • Pantić, V:Biologija ćelije, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 1997.
  • Trpinac, D: Histologija, Kuća štampe, Beograd, 2001.
  • Šerban, M, Nada: Pokretne i nepokretne ćelije - uvod u histologiju, Savremena administracija, Beograd, 1995.

Spoljašnje veze uredi

  • Boston University Histology Learning System: 08201loa – "Connective Tissue: unilocular (white) adipocytes "
  • Boston University Histology Learning System: 04901lob – "Connective Tissue: multilocular (brown) adipocytes"fat loss